شرکت تولیدی تحقیقاتی
اکسین تک تضمین(اکتت)
تولید کننده مواد موثره و جانبی دارویی

previous arrow
next arrow
Slider

آنچه اکتت برای دستیابی به آن می کوشد؛

public

استاندارد های جهانی

تعهد به عرضه محصولات با کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی

eco

حفظ محیط زیست

تعهد به رعایت الزامات زیست محیطی در اجرای فرایند تولید

book

تولید علم وایجاد دانش فنی

ساخت محصولات جدید با تکیه بر دانش و توانمندی متخصصین داخلی و بکارگیری تکنولوژی های روز

فهرست