محصولات و خدمات

محصولات

پودر میکرونیزه آلومینیوم ساب استات دارویی

آلومینیوم ساب استات دارویی به عنوان ماده قابض در فرمولاسیون پمادها و شیاف های آنتی هموروئید مورد استفاده قرار می گیرد.
برای نخستین بار در ایران شرکت اکسین تک تضمین موفق به تولید این محصول دارویی و اخذ پروانه ساخت آن از سازمان غذا و دارو
شده است. این محصول به صورت پودر میکرونیزه با اندازه ذرات <150 میکرون و با درصد Al2O3>28% و خلوص بسیار بالا و در
بسته بندی های 25 کیلوگرمی در بشکه های پلی اتیلن 60 لیتری ارائه می گردد.

اطلاعات شیمیایی
برگه آنالیز
پروانه ی ساخت
اطلاعات شیمیایی

Chemical Formula: C₄H₇AlO₅*H₂O
Molar Mass: 180.09 g/mol
CAS No: 80164-67-6

شناسه IRCبه شماره:
2451040784916427

استیک اسید غذایی

این محصول در گالن های پلی اتیلنی ۶۰ و ۲۰ لیتری ارائه میگردد.

اطلاعات شیمیایی
برگه آنالیز
پروانه ی ساخت

خدمات

  • مشاوره و همکاری در ایجاد دانش فنی ساخت و تولید مواد اولیه دارویی

  • ارائه خدمات در زمینه میکرونیزه کردن پودر مواد اولیه دارویی

فهرست