تحقیق و توسعه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تحقیق و توسعه

شرکت ها با سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه خود عملا بقای خود را تضمین میکنند. درفضای کسب وکار رو به رشد و به شدت رقابتی امروز که هر روز محصولات با ویژگیهای جدید جایگزین محصولات قبلی می شوند تنها شرکتهای آینده نگری که هزینه داشتن واحدهای تحقیق وتوسعه پویا را میپردازند درمیدان رقابت باقی می مانند. ازین روتشکیل و تقویت واحد تحقیق و توسعه وهدایت آن درراستای داشتن برنامه مستمر برای بهبود محصولات قبلی و ارائه محصولات جدید از ارکان بسیارمهم شرکتهای تولیدی می باشد. دراین راستا، شرکت اکسین تک تضمین به عنوان یک شرکت تولیدی تحقیقاتی بخشی ازدرآمد سالانه خود را به طور ویژه برای جذب نیروهای متخصص، آموزش جهت ارتقای سطح دانش تیم وتامین امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی لازم اختصاص داده است. این شرکت علاوه بر واحد آزمایشگاه تحقیقات از واحد پایلوت سنتز شیمیایی مجهز نیز بهره مند می باشد با استفاده از تجهیزات و امکانات واحد تحقیق و توسعه و با تکیه بر دانش و توانمندی متخصصین رشته های شیمی، مهندسی شیمی و داروسازی این شرکت موفق به ایجاد دانش فنی ساخت برای محصولات سیلور  سولفادیازین، سولفاسالازین و آلومینیوم ساب استات گردیده است و تحقیقات برای دستیابی به دانش فنی ساخت و تولید دیگر مواد موثره و جانبی دارویی نیز در حال انجام است.

پایلوت سنتز شیمیایی شرکت شفا فارمد

فهرست